6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

۰۱ارديبهشت

کلاس چهارم بود که اسمش رو تو کلاس قرآن نوشتم.

یه روز وقتی رفتم از کلاس بیارمش، معلمش جلوم رو گرفت و

پرسید:« تو خونه با فهیمه قرآن کار می کنید؟»

گفتم نه، چطور؟

گفت:« آخه خودش قرآن رو بلده، بیشتر سوره ها رو تو کلاس می خونه

و من و بچه ها گوش می دیم. طوری مسلطه که غلط های بچه ها رو زود تر از من می فهمه».

با تعجب به فهیمه نگاه کردم. سرش رو انداخته بود پایین و چادرشو گرفته بود زیر چونه اش.

بهش گفتم:« قرآنو از کجا بلدی؟»

گفت:« قبل از کلاس یه بار می خونم و یاد میگرم!».

تو مسجد بعد از نماز به همه می گفت: هر کی دوست داره بمونه تا از همدیگه قرآن یاد بگیریم.

نمی گفت «یادتون بدم» تا به کسی بر نخوره.

شهیده فهیمه سیاری

تولد : 1339

شهادت : 1359 (در سن 20 سالگی به شهادت رسیدند)

علت شهادت : بمباران کردستان

برگرفته از : پرنده ای در عرش، صفحه 24

شادی روح امام و شهدا صلوات


التماس دعا 
فدایی زینب...