6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۲۱شهریور


از حضرت علی علیه السلام سوال شد حقیقت علم و دانش معنوی و آخرتی چیست؟

فرمود: این است که به قدر احتیاج که به خدا داری عبادتش کنی

به قدر طاقتی که از آتش جهنم داری گناه کن

به اندازه ای که در آخرت می خواهی بمانی

از دنیا برایش توشه تهیه نمائی.

نصایح صفحه 184

تعجیل در فرج صلوات

۹۲/۰۶/۲۱
فدایی زینب...

علم و دانش معنوی

نظرات  (۱)

سلام
میزبان کیلیک هایتان هستم با زیارت" سومین حرم اهل بیت ع در ایران"
یا علی