6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۰۶مرداد


تا دهان بسته نشود دل باز نمی شود

تا عبد الله نشوی، عند الله نشوی

آنگاه است که از انسان اگر سر برود ، سحر نرود.

علامه حسن زاده

۹۲/۰۵/۰۶
فدایی زینب...

دهان بسته