6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۱۱مرداد

http://womenhc.com/media/blogs/reyhane-esfaha/SHahid-CHamran.jpg


دنیا چه زیباست

تا وقتی که انتظار شهادت ادمی را

به ابدیت متصل میکند.

(شهید مصطفی چمران)


۹۲/۰۵/۱۱
فدایی زینب...

زیبایی دنیا

نظرات  (۱)

۱۲ مرداد ۹۲ ، ۰۶:۰۵ محمدرضا صفایی
خوشا آنان که با عزت ز گیتی
بساط خویش برچیندند و رفتند

ز کالا های این آشفته بازار
شهادت را پسندیدند و رفتند
(♥) صلـو ا تــــــــــ (♥)
پاسخ:
اللهم الزقنی توفیق الشهادة...