6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۲۸مرداد


http://media.afsaran.ir/sif45F_334.jpgشکم خالی شد!

اما هنوز دل پر است از غیر تو!

 نسخۀ رمضانت هم جواب نداد مرا؟!

۹۲/۰۵/۲۸
فدایی زینب...

نسخه