6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۳۱تیر


http://hadinet.ir/i/attachments/1/1338440909868854_large.jpg


شهد شیرین لبت بر دل انگور نشست...

فصل انگور نجف شد،

بطلب آقا جـــ ـان...

تعجیل در فرج صلوات

۹۲/۰۴/۳۱
فدایی زینب...

انگور

نجف