6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۰۲مرداد

http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1387/2/21/92912_418.gif


حسین جان...

خمپاره مقصدش حرم دختر تو بود

من باز هم برای یتیمت سپر شد...


یا کریم اهل البیت_ 15 رمضان ولادت امام حسین علیه السلام

تعجیل در فرج صلوات


۹۲/۰۵/۰۲
فدایی زینب...

خمپاره