6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۰۱مرداد
اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام

سرجای خودش، هیچ کجا برای من ...

کربــــــــ و بـــلا
نمی شود!
۹۳/۰۵/۰۱
فدایی زینب...

کربلا