6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۲۰مرداد


دنیای عجیبی شده است...

برای دروغ هایمان،خدا را قسم میخوریم،

و به حرف راست که میرسیم ؛

می شود جان ِ تــو

۹۲/۰۵/۲۰
فدایی زینب...

خدا

نظرات  (۱)

سلام.واقعا تاسف آوره 
قسم خوردن به مقدسات مقدسه نه براى هر چیزى آن هم به دروغ.
پاسخ:
سلام...
متاسفانه قسم خوردن شده نقل و نبات...