6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۰۸مرداد

یکی در قلب

یکی در چشم 

یکی در گلوله

حرمله چه خوب که فقط سه، سه شعبه آورده بودی با خودت...


۹۲/۰۵/۰۸
فدایی زینب...

حرمله

سه شعبه