6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۱۸مرداد


علی هاشمیان، فرمانده ی دلاور گروه، زخمی و خونین، سینه خیز عقب می کشید.

فاصله اش با بچه ها زیاد است، فاصله ای هموار و زیر دید مستقیم دشمن.

علی هاشمیان به محض رسیدن به جاده آسفالته، متوجه حضور خودروی عراقی می شود.

تشنگی و خونریزی شدید و جراحت، رمقی برایش نگذاشته است.

با اشاره افسر عراقی، راننده ی خودرو، سر علی هاشمیان را به زیر تایر میگیرد.

سر علی هاشمیان با صدا می ترکد.

برگرفته از کتاب نخلستان سرو

♥شادی روحش شهید و سلامتی نویسنده کتاب صلوات

۹۲/۰۵/۱۸
فدایی زینب...

علی هاشمیان

فرمانده