6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۲۳مرداد


اموال خدیجه ، اسلام را نگه داشت

خطبه های زینب ، کربلا را


کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود...

۹۲/۰۵/۲۳
فدایی زینب...