6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۰۲آبان

 

پسرش که شهید شد دلش سوخت.

آخه یادش رفته بود برای سیلی ای که تو بچگی بهش زده بود، عذرخواهی کنه.

با خودش گفت:

" جنازه ش رو که آوردن صورتشو می بوسم "

آوردنش...

ولی...

سر نداشت...

شادی روح امام و شهدا صلوات


در کوی تو عشق آرمیده/ عشق از لب تو به دل چکیده
هر کس که تو را امام دارد/ بی شک به خود خدا رسیده    "یا حیــــدر"
عید سعید غدیر خم رو تبریک عرض میکنم.
التماس دعا

۹۲/۰۸/۰۲
فدایی زینب...

عشق

خدا

بی سر

شهید