6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۰۵آذر

حق میدهم به مشک!

به حسین نرسیده ، بغضش ترکید... 

کربلا قسمتت شود می فهمی حال مشک را...

اللهم الزقنی زیارت الحسین

۹۲/۰۹/۰۵
فدایی زینب...

کربلا

مشک