6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۱۹شهریور

آب جیره بندی شده بود.

آن هم از تانکری که یک صبح تا شب زیر تیغ آفتاب مانده بود.

مگر می شد خورد؟؟

به من آب نرسید، لیوان را به من داد و گفت:

 "من زیاد تشنم نیست، نصفش رو خوردم. بقیه اش رو تو بخور ، گرفتم و خوردم.

فرداش بچه ها گفتند که :جیره هر کس نصف لیوان آب بود.

شادی روح امام و شهدا صلوات 

۹۲/۰۶/۱۹
فدایی زینب...

جیره بندی

نظرات  (۲)

۲۲ شهریور ۹۲ ، ۱۸:۲۸ کسی از همین حوالی

سلام

برگشتیم...

 

دعوتید...

 

یا علی

پاسخ:
سلام....
میرسم خدمت تون...
یازهرا...
۲۲ شهریور ۹۲ ، ۱۲:۴۵ شهیده گمنام "بی پلاک 313"
روایت فکه روایت تشنگیست ...
آه فکه ...
جپرم سوخت کمی یاد حسین افتادم ...
یازهراس 
پاسخ:

یا حسین...