6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۱۲مهر

اوایل سر از کارش در نمی آوردم، چون هم دوستای مذهبی و ارزشی داشت

و هم دوستایی که از نظر اعتقادی هیچ شباهتی بهش نداشتن و حتی مخالفش بودن!

یه روز ازش علت این قضیه رو پرسیم. گفت:« همیشه آدم باید دو جور دوست داشته باشه،

بعضیا باشن که تو از وجودشون استفاده کنی و بعضیا هم باشن که از وجودت استفاده کنن

که در هر دو صورت این دوستی برای یه طرف مفیده».

می گفت:« دوستی با کسانی که خودشون به ارزش ها مقید هست خیلی خوبه،

ولی توی اونا چیزی رو تغییر نمیده.

هنر اینه که بتونی تو قلب کسی که با تو و اعتقادات مخالفه نفوذ کنی و روش تأثیر بذاری».

شهیده شهناز حاجی شاه

تولد : 1338

شهادت : 1359

علت شهادت : بمباران خرمشهر

برگرفته از : پیک افتخار، شماره 36، صفحه 9

شادی روح امام و شهدا صلوات

۹۲/۰۷/۱۲
فدایی زینب...

دوستان مذهبی

شهیده