6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۰۹بهمن

اگر حسینیه ای در تمامی دل هاست

ولی حسین خودش زینبیه ای دارد

که پرچمش در تمامی افلاک بالاست

۹۲/۱۱/۰۹
فدایی زینب...

زینبیه