6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۲۶فروردين

تردید مکن

تصورش هم زیباست 

ایوان حسن عجب صفایی دارد


نابودی دشمنان اهل البیت، از جمله وهابیت صلوات

۹۳/۰۱/۲۶
فدایی زینب...

ایوان حسن