6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۲۱تیر

روز عفاف و حجاب رو بانوان با حجاب جامعه ی اسلامی تبریک عرض میکنم.

با چادرم شوخی داریم امروز پایش را از عمد گرفت به پایم!

 خوردم زمین...

 وسط خیابان... 

سنگریزه‌ای دستم را خراشید... 

غمگین روی صندلی افتاده. دلخور است، از دست خودش.

 دارم می‌برم آبی بپاشم به سر و رویش،

 بخنـدد! بخندیم! با چادرم رفیقم...

تعجیل در فرج صلوات

۹۲/۰۴/۲۱
فدایی زینب...