6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۲۲تیرسلام بر دوستان..

یکی از طراحی هام هست،البته بازم بگم چون بنده 

تازه استارت زدم،جا داره پوستر حرفه طراحی کنم.

امیدوارم بپسندید...

پایان کار :

ساعت 10 و  15

2 تیر 92

14 شعبان

التماس دعا فرج + شهادت

یــــــــ علی ــــــا

صلوات فراموش نشه...

۹۲/۰۴/۲۲
فدایی زینب...