6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۲۵تیر


رسول اکرم صلى الله علیه و آله :

اَلتَّوبَةُ حَسَنٌ وَ لکِن فِى الشَّبابِ اَحسَنُ

توبه زیباست، ولى در جوانی زیباتر .

کنز العمّال، ح ۴۳۵۴۲

تعجیل در فرج صلوات
۹۲/۰۴/۲۵
فدایی زینب...