6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۱۸تیر

هر کاریش کردیم از شهر بیرون نرفت که نرفت،حتی تو بمبارون شدید.

 برای رزمنده ها هر کاری از دستش بر می اومد می کرد.

 یه روز یکی از اقوام بهش میگه

:(( چرا شما مثل بقیه همسایه ها و فامیل از آبادان نمی رین؟))

 خیلی ناراحت شد. اشک تو چشماش جمع شد و بهش گفت

 :((مگه اهل البیت امام حسین "علیه السلام" تنهاش گذاشتن

 که ما بخوایم امامون رو تنها بذاریم؟

 اگه ما هم بریم،پس کی هوای این جوونا رو داشته باشه.

دیگر غیر از این چه تکلیفی داریم؟))

شهیده خاتون حسینی نژاد

شهادت : 1359

علت شهادت : بمباران آبادان

برگرفته از : عروس خاک،صفحه 41

تعجیل در فرج صلوات

۹۲/۰۴/۱۸
فدایی زینب...

شهیده