6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۲۶تیر

به یاد عصر عاشورا...

از پای نیزه فاطمه را دور کن پدر

این کورها به مادرمان سنگ می زنند...

 صلی الله علیک یا اباعبدالله 

صلی الله علیک یا اباعبدالله 

صلی الله علیک یا اباعبدالله

تعحیل در فرج صلوات

۹۲/۰۴/۲۶
فدایی زینب...