6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۲۵تیر


افطارها به کام دلم زهر می شود  

 آقای ما گرسنه و تشنه شهید شد.


برای شادی روح پدر شهید این شاعر صلوات

۹۲/۰۴/۲۵
فدایی زینب...