6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۲۳تیر


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:

«به امت من در ماه رمضان پنج چیز داده شده که به

امت هیچ پیغمبری پیش از من داده نشده است.

اول: هرگاه شب اول ماه رمضان فرا رسد خداوند به سوی آنان نظر

می کند و کسی که خدا به او نظر کرده هرگز او را عذاب نمی کند.

دوم: بوی بد دهان آنان به هنگام غروب در نزد خدا خوشبوتر از بوی مشک است.

سوم: ملائکه برای ایشان در شب و روز استغفار می کنند.

چهارم: خداوند بلند مرتبه به بهشتِ خویش امر می کند که

 برای بندگان من استغفار نموده و خود را برای آنان تزیین کن.

پس چه نزدیک است که سختیها و اذیتهای دنیا،

 آنها را [در خود فرو ‍] ببرد و به سوی بهشت من و کرامت من بروند.

پنجم: هرگاه شب آخر فرا رسد، خداوند همة آنان را می آمرزد.

مردی گفت: یا رسول الله آیا در شب قدر [این گونه می شود؟]

 پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:

[خیر] مگر ندیده ای که کارگران هر گاه کارشان تمام شود، مزد به آنها می دهند؟»

تعجیل در فرج صلوات

۹۲/۰۴/۲۳
فدایی زینب...