6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۲۹تیر


http://emamreza110.persiangig.com/background/zinab/zinab2.jpg

عمل زینـب کبری "سلام علیها" به همه ثابـت کرد سر شکستن ز غم دوست جگـر مـیخواهد

جهت بخشش هر سینه زنی

حضرت حق در محشـر فـقـط از مـادر سادات نظر میخواهد...

تعجیل در فرج صلوات


۹۲/۰۴/۲۹
فدایی زینب...

سر شکستن

عمل زینب