6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۰۳شهریور

http://roghayehjan.persiangig.com/4-3sale.JPG


دختری سه ساله بود که پدرش آسمانی (شهید) شد...

دانشگاه که قبول شد، همه گفتند: با سهمیه قبول شده!!!

ولی... هیچوقت نفهمیدند

کلاس اول وقتی خواستند به او یاد بدهند که بنویسد بابا!

یک هفته در تب سوخت...

تعجیل در فرج صلوات

۹۲/۰۶/۰۳
فدایی زینب...

سهمیه

دانشگاه