6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۰۷مرداد


یا الهی گشته امشب محفل عشق و دعا

ما بگوییم آرزو ها را به درگاه شما

آرزوی این حقیر امشب فقط یک واژه است

کربلا و کربلا و کربلا...

تعجیل در فرج صلوات

۹۲/۰۵/۰۷