6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۲۹مهر

زبان نبود...

خود ذولفقار مولا بود،

سخن درست بگویم...

تو حیدری کردی...التماس دعا دارم

28 مهرماه - سالروز شهادت بهنام محمدی 

شادی روح امام و شهدا صلوات

۹۲/۰۷/۲۹