6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۲۸تیر

http://smsjoks.com/wp-content/uploads/hazrate-khadije.jpg


بی مادری فاطمه سلام علیهاکم داغی نیست...

وفات حضرت خدیجه سلام علیها رو تسلیت عرض میکنم...

تعجیل در فرج صلوات

۹۲/۰۴/۲۸
فدایی زینب...