6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها

۳ مطلب با موضوع «دار قرآن» ثبت شده است

۲۸آبان

بسم رب الزینب سلام الله علیها

عشق هفتاد و دو سر میخواهد/ بچه بازیست مگر...عشق جگر میخواهد

سومین دوره ی ختم قرآن 

دوستانی که تمایل دارند که در این امر شرکت کنند، در قسمت نظرات اسم یا اسم مستعار خویش را به همراه حزب مورد نظر بنویسند.

ثواب این ختم قرآن تقدیم به شهدای دشت کربلا...

مهلت قرائت حزب مورد نظر یک هفته بعد از انتخاب حزب می باشد.

تذکرات:

1. اگر نیت دارید بیش از یک حزب انتخاب کنید، برای تلاوت هر حزب یک هفته وقت دارید.

2. برای اطلاع داشتن از شروع و پایان حزب ها اینجا کلیک کنید. 

التماس دعا...

 تعجیل در امر فرج صلوات

حزب 1:یافاطمه الزهرا(س)
حزب 2:یافاطمه الزهرا(س)
حزب 3:یافاطمه الزهرا(س)
حزب 4:یافاطمه الزهرا(س)
حزب 5:یافاطمه الزهرا(س)
حزب 6:یاعلی
حزب 7:یاعلی
حزب 8:یاعلی
حزب 9:یاعلی
حزب 10:یاعلی
حزب 11:یاعلی
حزب 12:یاعلی
حزب 13:یاعلی
حزب 14:یاعلی
حزب 15:یاعلی
حزب 16:مریم م
حزب 17:مریم م
حزب 18:حاجی
حزب 19:محمود ت
حزب 20:منیبـــــــــ
حزب 21:شهید خلیلی
حزب 22: ع . ح
حزب 23:ع . ح
حزب 24:ع . ح
حزب 25:ع . ح
حزب 26:اقتصادوفرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی
حزب 27:اقتصادوفرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی
حزب 28:اقتصادوفرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی
حزب 29:اقتصادوفرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی
حزب 30:اقتصادوفرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی
حزب 31:ع . ح
حزب 32: گمنام فدایی حضرت زهرا (س)
حزب 33:گمنام فدایی حضرت زهرا (س)
حزب 34:گمنام فدایی حضرت زهرا (س)
حزب 35: گمنام فدایی حضرت زهرا (س)
حزب 36:گمنام فدایی حضرت زهرا (س)
حزب 37: گمنام فدایی حضرت زهرا (س)
حزب 38: گمنام فدایی حضرت زهرا (س)
حزب 39: گمنام فدایی حضرت زهرا (س)
حزب 40: گمنام فدایی حضرت زهرا (س)
حزب 41: منیب
حزب 42: یاعلی
حزب 43: یاعلی
حزب 44:یاعلی
حزب 45:یاعلی
حزب 46:یا امام هادی
حزب 47:یا امام هادی
حزب 48:یا امام هادی
حزب 49:
حزب 50:
حزب 51:
حزب 52:
حزب 53:
حزب 54: 
حزب 55:
حزب 56:
حزب 57:
حزب 58:
حزب 59:
حزب 60:
حزب 61:
حزب 62:
حزب 63:
حزب 64:
حزب 65: تمنا
حزب 66: تمنا
حزب 67:
حزب 68:
حزب 69: یازینب
حزب 70: نعیمه شهبازی
حزب 71:tanaz
حزب 72:شهیده گمنام " بی پلاک 313"
حزب 73:شهیده گمنام " بی پلاک 313"
حزب 74:شهیده گمنام " بی پلاک 313"
حزب 75:شهیده گمنام " بی پلاک 313"
حزب 76:
حزب 77:
حزب 78:
حزب 79:
حزب 80:
حزب 81:
حزب 82:
حزب 83:
حزب 84:
حزب 85:
حزب 86:
حزب 87:
حزب 88:
حزب 89: 
حزب 90:ناهید
حزب 91:
حزب 92:
حزب 93:
حزب 94:
حزب 95:
حزب 96:
حزب 97:
حزب 98:
حزب 99:یسرا
حزب 100:در راه مانده...
حزب 101: بسم الله مجراها و مرساها
حزب 102:در راه مانده...
حزب 103: بسم الله مجراها و مرساها
حزب 104:در راه مانده...
حزب 105:هوالرحمــــن
حزب 106:هوالرحمــــن
حزب 107:هوالرحمــــن
حزب 108:هوالرحمــــن
حزب 109:هوالرحمــــن
حزب 110:هوالرحمــــن
حزب 111:هوالرحمــــن
حزب 112:فرج یاس
حزب 113:فرج یاس
حزب 114:فرج یاس
حزب 115:حسین
حزب 116:حسین
حزب 117:سادات
حزب 118:سادات
حزب 119:سادات
حزب 120:سادات

فدایی زینب...
۰۳آبان

بسم الله الرحمن الرحیم

اگه عاشقی میخوای تا سر دار/ مثل حجر بن عدی مثل تمار

اگه میخوای دشمنش رو بکنی خوار/ بگو علی مولا...

دومین دوره ی ختم قرآن تقدیم به حجر بن عدی و میثم تمار

دوستانی که تمایل دارند که در این امر شرکت کنند، در قسمت نظرات اسم یا اسم مستعار خویش به همراه جزء مورد نظر را بنویسند.

ثواب این ختم قرآن تقدیم به حجر بن عدی و میثم تمار...

مهلت قرائت جزء های مورد نظر تا 30آبان (تمدید شد) می باشد.

التماس دعا...

 تعجیل در امر فرج صلوات

جزء اول: ستاره خرازی

جزء  دو: مرتضی


جزء سه: ستاره خرازی

جزء چهار: ستاره خرازی


جزء پنج: ✿محـرّم زآده!✿

جزء شش:فرهاد الماسی 


جزء هفت: طناز محمدی

جزء هشت: ثنا


جزء نه: یافاطمه الزهرا(س)

جزء ده: یافاطمه الزهرا(س) 


جزء یازده: حدیث آرزومندی

جزء دوازده: ₪نگـارنـده ₪


جزء سیزده: یه خانم

جزء چهارده: شهیده گمنام "بی پلاک 313"


جزء پانزده: هم‌قدم راوی

جزء شانزده: پلاکهای خاکی


جزء هفده:  محمد رضا
جزء هجده:
عبدالزهرا...(س)


جزء نوزده: مصطفی محمدی حب الحسین 

جزء بیست:  سوره

جزء بیست و یک: مه ناز

جزء بیست و دو: سنگر ساز بی سنگر


جزء بیست و سه: بهاره

جزء بیست و چهار: مریم م


جزء بیست و پنج: زهرا 

جزءبیست و شش:در راه مانده


جزء بیست و هفت: در راه مانده

جزء بیست و هشت: در راه مانده


جزء بیست و نه: در راه مانده

جزء سی: در راه مانده

فدایی زینب...
۱۱تیر
از دوستان خواهش می کنم جزء های مورد نظر خود را زمان مشخص شده،قرائت کنند.

توجه توجه:دو تن از دوستان التماس دعا دارن...التماس 2A
بسم الله الرحمن الرحیم
اولین دوره ی ختم قرآن تقدیم به حسن بن علی/کریم اهل البیت

دوستانی که تمایل دارند که در این امر شرکت کنند ، در قسمت نظرات اسم یا اسم مستعار خویش به همراه جزء مورد نظر را بنویسند.

ثواب این ختم قرآن تقدیم به امام حسن"عیله السلام"...

مهلت قرائت جزء های مورد نظر تا 3 مرداد (16 ماه مبارک رمضان) می باشد.

و روز جمعه (4 مرداد) دعای ختم خوانده می شود...

التماس دعا...

 تعجیل در امر فرج صلوات

جزء اول: سجاد توجه توجه:دو تن از دوستان التماس دعا دارن...التماس 2A

جزء  دو: حسین توجه توجه:دو تن از دوستان التماس دعا دارن...التماس 2A.


جزء سه: جواد توجه توجه:دو تن از دوستان التماس دعا دارن...التماس 2A

جزء چهار: مجنون توجه توجه:دو تن از دوستان التماس دعا دارن...التماس 2A


جزء پنج: 133 توجه توجه:دو تن از دوستان التماس دعا دارن...التماس 2A

جزء شش: جواد توجه توجه:دو تن از دوستان التماس دعا دارن...التماس 2A


جزء هفت: طاهری توجه توجه:دو تن از دوستان التماس دعا دارن...التماس 2A

جزء هشت: فرهادی توجه توجه:دو تن از دوستان التماس دعا دارن...التماس 2A


جزء نه: ساحل توجه توجه:دو تن از دوستان التماس دعا دارن...التماس 2A

جزء ده: ثنا توجه توجه:دو تن از دوستان التماس دعا دارن...التماس 2A


جزء یازده: م ق توجه توجه:دو تن از دوستان التماس دعا دارن...التماس 2A

جزء دوازده: نوای عشق توجه توجه:دو تن از دوستان التماس دعا دارن...التماس 2A


جزء سیزده: ف ر توجه توجه:دو تن از دوستان التماس دعا دارن...التماس 2A

جزء چهارده: 133 توجه توجه:دو تن از دوستان التماس دعا دارن...التماس 2A


جزء پانزده: مائده توجه توجه:دو تن از دوستان التماس دعا دارن...التماس 2A

جزء شانزده: نیما امیریان توجه توجه:دو تن از دوستان التماس دعا دارن...التماس 2A


جزء هفده: مادر بزرگ توجه توجه:دو تن از دوستان التماس دعا دارن...التماس 2A

جزء هجده: کسی از همین حوالی توجه توجه:دو تن از دوستان التماس دعا دارن...التماس 2A


جزء نوزده: سارا گلی تک دختر توجه توجه:دو تن از دوستان التماس دعا دارن...التماس 2A

جزء بیست:  سارا گلی تک دختر توجه توجه:دو تن از دوستان التماس دعا دارن...التماس 2A


جزء بیست و یک: صدرا صدرا توجه توجه:دو تن از دوستان التماس دعا دارن...التماس 2A

جزء بیست و دو: فانوس توجه توجه:دو تن از دوستان التماس دعا دارن...التماس 2A


جزء بیست و سه: حاتم توجه توجه:دو تن از دوستان التماس دعا دارن...التماس 2A

جزء بیست و چهار: نازنین در پی راه شهادت توجه توجه:دو تن از دوستان التماس دعا دارن...التماس 2A


جزء بیست و پنج: حسنی توجه توجه:دو تن از دوستان التماس دعا دارن...التماس 2A

جزءبیست و شش: ایمان توجه توجه:دو تن از دوستان التماس دعا دارن...التماس 2A


جزء بیست و هفت: حدیث آرزومندی توجه توجه:دو تن از دوستان التماس دعا دارن...التماس 2A

جزء بیست و هشت: سادات توجه توجه:دو تن از دوستان التماس دعا دارن...التماس 2A


جزء بیست و نه: سادات توجه توجه:دو تن از دوستان التماس دعا دارن...التماس 2A

جزء سی: م ق  توجه توجه:دو تن از دوستان التماس دعا دارن...التماس 2A

فدایی زینب...