6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۲۹مرداد


http://artdl.ir/wp-content/uploads/2013/06/hazrate-eshgh-s.jpg


کس ندانست که تو سوخته ای یا زینب

اینقدر هست که بوی جگری می آید...

۹۲/۰۵/۲۹
فدایی زینب...

جگر