6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۰۱شهریور


گفتن بسم الله الرحمن الرحیم طبق فرموده ی حضرت محمد (صلی الله علیه و آله)

در اول هر کاری مثل خوردن، آشامیدن، خوابیدن و وضو گرفتن و غیره

باعث دوری شیطان و شریک نشدن او در انجام آن کار است،

و پاک شدن بنده از گناهان آن روز را در پی دارد و به 

دستور خداوند متعال چهار هزار گناه از او محو می شود،

چهار درجه او بالا می رود و چهار حسنه برای او نوشته می شود.

برگفته از کتاب آیین مستان 6

تعجیل در فرج صلوات

۹۲/۰۶/۰۱