6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۱۳آبان

مصطفی یک سوال ازت بپرسم جواب می دی؟

تا چی باشد.

اولین آرزویی که دوست داری به آن برسی چیست؟

دوست دارم که شهید بشوم.
تو که دوست داری شهید شوی زن گرفتنت چی بود؟
خانمم سیده، می خواستم آن دنیا به حضرت زهرا سلام علیها محرم شوم شاید به صورتم نگاه کند.

شهید حجت الاسلام مصطفی ردانی پور
شادی روح امام و شهدا صلوات
۹۲/۰۸/۱۳
فدایی زینب...

محشر

سیده

شهید