6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۲۸تیر


نمازهایت را عاشقانه بخوان.
حتی اگر خسته ای یا حوصله نداری؛قبلش فکر کن چرا داری نماز 
میخوانی و با چه کسی قرار ملاقات داری.
آنوقت کم کم لذت می بری از کلماتی که در تمام عمر داری تکرارشان 
می کنی ولی از تکرارشان لذت میبری.
تکرار هیچ چیز جز نماز در این دنیا قشنگ نیست...
دلنوشته های شهیدچمران

تعجیل در فرج صلوات

۹۲/۰۴/۲۸
فدایی زینب...

عاشقانه