6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۲۴تیر


گرگ ها خوب بدانند در این ایل غریب،

 گر پدر نیست؛ 

تفنگ پدری هست هنوز...

 لبیک یا خامنه ای

24 تیر، ولادت امام خامنه ای (حفظه الله) رو به عاشقانش و فدائیانش تبریک عرض میکنیم...

تعجیل در فرج صلوات

۹۲/۰۴/۲۴
فدایی زینب...